ONSDAG


Lag Diff Poäng1 Högby 285 442 Team Tjusby 99 323 Vedborm 93 314 Zeta 80 305 Elisabeth o Börje 30 296 Kenneth o Pelle -36 287 Plings 77 268 Ulla o Anders -2 269 Pia o Lotta -4 2610 Christer o Ronny -13 2411 Platinum -79 2012 Ove o Roger -100 2013 Ulla o Per-Einar -126 1914 Lena o Majvor -292 8

Omgång 1 :


Bana Resultat H Resultat B Kvot H Kvot BUlla o Per-Einar - Christer o Ronny 1 1 13 -12 12
0 1

Ove o Roger - Högby 2 5 13 -8 8
0 1

Kenneth o Pelle - Platinum 3 13 6 7 -7
1 0

Pia o Lotta - Elisabeth o Börje 4 13 5 8 -8
1 0

Team Tjusby - Ulla o Anders 5 9 13 -4 4
0 1

Vedborm - Plings 6 12 11 1 -1
1 0

Lena o Majvor - Zeta 7 10 13 -3 3
0 1
Omgång 2 :


BanaChrister o Ronny - Högby 7 7 13 -6 6
0 1

Platinum - Ulla o Per-Einar 6 10 8 2 -2
1 0

Elisabeth o Börje - Ove o Roger 5 1 13 -12 12
0 1

Ulla o Anders - Kenneth o Pelle 4 13 4 9 -9
1 0

Plings - Pia o Lotta 3 8 13 -5 5
0 1

Zeta - Team Tjusby 2 6 13 -7 7
0 1

Lena o Majvor - Vedborm 1 1 13 -12 12
0 1
Omgång 3 : Omgång 3 :
Omgång 3 : BanaPlatinum - Christer o Ronny 2 1 13 -12 12
0 1

Högby - Elisabeth o Börje 3 13 2 11 -11
1 0

Ulla o Per-Einar - Ulla o Anders 4 13 9 4 -4
1 0

Ove o Roger - Plings 5 5 13 -8 8
0 1

Kenneth o Pelle - Zeta 6 4 13 -9 9
0 1

Pia o Lotta - Lena o Majvor 7 12 11 1 -1
1 0

Team Tjusby - Vedborm 1 13 10 3 -3
1 0
Omgång 4 :


BanaChrister o Ronny - Elisabeth o Börje 6 6 8 -2 2
0 1

Ulla o Anders - Platinum 5 10 11 -1 1
0 1

Plings - Högby 4 3 13 -10 10
0 1

Zeta - Ulla o Per-Einar 3 13 6 7 -7
1 0

Lena o Majvor - Ove o Roger 2 0 13 -13 13
0 1

Vedborm - Kenneth o Pelle 1 9 10 -1 1
0 1

Team Tjusby - Pia o Lotta 7 13 11 2 -2
1 0
Omgång 5 :


BanaUlla o Anders - Christer o Ronny 3 13 10 3 -3
1 0

Elisabeth o Börje - Plings 4 1 13 -12 12
0 1

Platinum - Zeta 5 13 8 5 -5
1 0

Högby - Lena o Majvor 6 12 8 4 -4
1 0

Ulla o Per-Einar - Vedborm 7 13 8 5 -5
1 0

Ove o Roger - Team Tjusby 1 5 13 -8 8
0 1

Kenneth o Pelle - Pia o Lotta 2 12 11 1 -1
1 0
Omgång 6 :


BanaChrister o Ronny - Plings 5 10 8 2 -2
1 0

Zeta - Ulla o Anders 4 12 5 7 -7
1 0

Lena o Majvor - Elisabeth o Börje 3 9 8 1 -1
1 0

Vedborm - Platinum 2 9 13 -4 4
0 1

Team Tjusby - Högby 1 5 13 -8 8
0 1

Pia o Lotta - Ulla o Per-Einar 7 13 0 13 -13
1 0

Kenneth o Pelle - Ove o Roger 6 7 6 1 -1
1 0
Omgång 7 :


BanaZeta - Christer o Ronny 4 13 8 5 -5
1 0

Plings - Lena o Majvor 5 13 3 10 -10
1 0

Ulla o Anders - Vedborm 6 13 12 1 -1
1 0

Elisabeth o Börje - Team Tjusby 7 4 13 -9 9
0 1

Platinum - Pia o Lotta 1 13 1 12 -12
1 0

Högby - Kenneth o Pelle 2 13 12 1 -1
1 0

Ulla o Per-Einar - Ove o Roger 3 12 9 3 -3
1 0
Omgång 8 :


BanaChrister o Ronny - Lena o Majvor 3 13 11 2 -2
1 0

Vedborm - Zeta 2 4 13 -9 9
0 1

Team Tjusby - Plings 1 13 5 8 -8
1 0

Pia o Lotta - Ulla o Anders 7 13 5 8 -8
1 0

Kenneth o Pelle - Elisabeth o Börje 6 2 13 -11 11
0 1

Ove o Roger - Platinum 5 3 13 -10 10
0 1

Ulla o Per-Einar - Högby 4 2 13 -11 11
0 1
Omgång 9 :Vedborm - Christer o Ronny 5 10 5 5 -5
1 0

Lena o Majvor - Team Tjusby 6 8 13 -5 5
0 1

Zeta - Pia o Lotta 7 6 13 -7 7
0 1

Plings - Kenneth o Pelle 1 13 4 9 -9
1 0

Ulla o Anders - Ove o Roger 2 10 12 -2 2
0 1

Elisabeth o Börje - Ulla o Per-Einar 3 12 11 1 -1
1 0

Platinum - Högby 4 4 13 -9 9
0 1
Omgång 10 :


BanaChrister o Ronny - Team Tjusby 2 11 12 -1 1
0 1

Pia o Lotta - Vedborm 1 2 13 -11 11
0 1

Kenneth o Pelle - Lena o Majvor 7 13 1 12 -12
1 0

Ove o Roger - Zeta 6 4 13 -9 9
0 1

Ulla o Per-Einar - Plings 5 13 8 5 -5
1 0

Högby - Ulla o Anders 4 13 10 3 -3
1 0

Platinum - Elisabeth o Börje 3 5 8 -3 3
0 1
Omgång 11 :


BanaPia o Lotta - Christer o Ronny 6 8 10 -2 2
0 1

Team Tjusby - Kenneth o Pelle 7 10 9 1 -1
1 0

Vedborm - Ove o Roger 1 13 4 9 -9
1 0

Lena o Majvor - Ulla o Per-Einar 2 3 12 -9 9
0 1

Zeta - Högby 3 10 9 1 -1
1 0

Plings - Platinum 4 8 11 -3 3
0 1

Ulla o Anders - Elisabeth o Börje 5 13 8 5 -5
1 0
Omgång 12 :


BanaChrister o Ronny - Kenneth o Pelle 1 10 11 -1 1
0 1

Ove o Roger - Pia o Lotta 2 13 9 4 -4
1 0

Ulla o Per-Einar - Team Tjusby 3 7 13 -6 6
0 1

Högby - Vedborm 4 13 5 8 -8
1 0

Platinum - Lena o Majvor 5 13 4 9 -9
1 0

Elisabeth o Börje - Zeta 6 12 11 1 -1
1 0

Ulla o Anders - Plings 7 6 13 -7 7
0 1
Omgång 13 :


BanaOve o Roger - Christer o Ronny 7 8 13 -5 5
0 1

Kenneth o Pelle - Ulla o Per-Einar 1 12 7 5 -5
1 0

Pia o Lotta - Högby 2 9 6 3 -3
1 0

Team Tjusby - Platinum 3 13 2 11 -11
1 0

Vedborm - Elisabeth o Börje 4 12 9 3 -3
1 0

Lena o Majvor - Ulla o Anders 5 12 9 3 -3
1 0

Zeta - Plings 6 13 10 3 -3
1 0
Omgång 14 :


BanaChrister o Ronny - Ulla o Per-Einar 2 10 4 6 -6
1 0

Högby - Ove o Roger 3 9 13 -4 4
0 1

Platinum - Kenneth o Pelle 4 7 13 -6 6
0 1

Elisabeth o Börje - Pia o Lotta 5 13 9 4 -4
1 0

Ulla o Anders - Team Tjusby 6 6 13 -7 7
0 1

Plings - Vedborm 7 8 13 -5 5
0 1

Zeta - Lena o Majvor 1 13 1 12 -12
1 0
Omgång 15 :


BanaHögby - Christer o Ronny 4 13 7 6 -6
1 0

Ulla o Per-Einar - Platinum 3 9 8 1 -1
1 0

Ove o Roger - Elisabeth o Börje 2 13 0 13 -13
1 0

Kenneth o Pelle - Ulla o Anders 1 10 6 4 -4
1 0

Pia o Lotta - Plings 7 13 12 1 -1
1 0

Team Tjusby - Zeta 6 10 13 -3 3
0 1

Vedborm - Lena o Majvor 5 13 0 13 -13
1 0
Omgång 16 :


BanaChrister o Ronny - Platinum 1 7 13 -6 6
0 1

Elisabeth o Börje - Högby 7 10 13 -3 3
0 1

Ulla o Anders - Ulla o Per-Einar 6 13 8 5 -5
1 0

Plings - Ove o Roger 5 13 0 13 -13
1 0

Zeta - Kenneth o Pelle 4 11 12 -1 1
0 1

Lena o Majvor - Pia o Lotta 3 3 13 -10 10
0 1

Vedborm - Team Tjusby 2 11 10 1 -1
1 0
Omgång 17 :


BanaElisabeth o Börje - Christer o Ronny 3 8 13 -5 5
0 1

Platinum - Ulla o Anders 2 9 13 -4 4
0 1

Högby - Plings 1 13 5 8 -8
1 0

Ulla o Per-Einar - Zeta 7 13 12 1 -1
1 0

Ove o Roger - Lena o Majvor 6 13 1 12 -12
1 0

Kenneth o Pelle - Vedborm 5 11 9 2 -2
1 0

Pia o Lotta - Team Tjusby 4 5 13 -8 8
0 1
Omgång 18 :


BanaChrister o Ronny - Ulla o Anders 7 13 8 5 -5
1 0

Plings - Elisabeth o Börje 6 13 8 5 -5
1 0

Zeta - Platinum 5 13 5 8 -8
1 0

Lena o Majvor - Högby 4 6 13 -7 7
0 1

Vedborm - Ulla o Per-Einar 3 11 6 5 -5
1 0

Team Tjusby - Ove o Roger 2 7 8 -1 1
0 1

Pia o Lotta - Kenneth o Pelle 1 13 7 6 -6
1 0
Omgång 19 :


BanaPlings - Christer o Ronny 2 13 5 8 -8
1 0

Ulla o Anders - Zeta 1 13 4 9 -9
1 0

Elisabeth o Börje - Lena o Majvor 7 13 5 8 -8
1 0

Platinum - Vedborm 6 3 13 -10 10
0 1

Högby - Team Tjusby 5 13 1 12 -12
1 0

Ulla o Per-Einar - Pia o Lotta 4 13 4 9 -9
1 0

Ove o Roger - Kenneth o Pelle 3 10 7 3 -3
1 0
Omgång 20 :


BanaChrister o Ronny - Zeta 6 13 6 7 -7
1 0

Lena o Majvor - Plings 5 8 13 -5 5
0 1

Vedborm - Ulla o Anders 4 3 13 -10 10
0 1

Team Tjusby - Elisabeth o Börje 3 8 13 -5 5
0 1

Pia o Lotta - Platinum 2 10 11 -1 1
0 1

Kenneth o Pelle - Högby 1 8 13 -5 5
0 1

Ove o Roger - Ulla o Per-Einar 7 7 12 -5 5
0 1
Omgång 21 :


BanaLena o Majvor - Christer o Ronny 1 13 5 8 -8
1 0

Zeta - Vedborm 2 8 13 -5 5
0 1

Plings - Team Tjusby 3 13 6 7 -7
1 0

Ulla o Anders - Pia o Lotta 4 13 9 4 -4
1 0

Elisabeth o Börje - Kenneth o Pelle 5 11 12 -1 1
0 1

Platinum - Ove o Roger 6 6 13 -7 7
0 1

Högby - Ulla o Per-Einar 7 13 8 5 -5
1 0
Omgång 22 :


BanaChrister o Ronny - Vedborm 5 0 13 -13 13
0 1

Team Tjusby - Lena o Majvor 4 13 7 6 -6
1 0

Pia o Lotta - Zeta 3 1 13 -12 12
0 1

Kenneth o Pelle - Plings 2 6 13 -7 7
0 1

Ove o Roger - Ulla o Anders 1 10 11 -1 1
0 1

Ulla o Per-Einar - Elisabeth o Börje 7 13 4 9 -9
1 0

Högby - Platinum 6 13 11 2 -2
1 0
Omgång 23 :


BanaTeam Tjusby - Christer o Ronny 2 13 5 8 -8
1 0

Vedborm - Pia o Lotta 3 13 2 11 -11
1 0

Lena o Majvor - Kenneth o Pelle 4 7 13 -6 6
0 1

Zeta - Ove o Roger 5 9 10 -1 1
0 1

Plings - Ulla o Per-Einar 6 9 10 -1 1
0 1

Ulla o Anders - Högby 7 1 13 -12 12
0 1

Elisabeth o Börje - Platinum 1 12 10 2 -2
1 0
Omgång 24 :


BanaChrister o Ronny - Pia o Lotta 4 11 10 1 -1
1 0

Kenneth o Pelle - Team Tjusby 3 7 13 -6 6
0 1

Ove o Roger - Vedborm 2 10 7 3 -3
1 0

Ulla o Per-Einar - Lena o Majvor 1 5 12 -7 7
0 1

Högby - Zeta 7 13 9 4 -4
1 0

Platinum - Plings 6 13 12 1 -1
1 0

Elisabeth o Börje - Ulla o Anders 5 0 13 -13 13
0 1
Omgång 25 :


BanaKenneth o Pelle - Christer o Ronny 3 9 13 -4 4
0 1

Pia o Lotta - Ove o Roger 4 4 9 -5 5
0 1

Team Tjusby - Ulla o Per-Einar 5 13 6 7 -7
1 0

Vedborm - Högby 6 13 5 8 -8
1 0

Lena o Majvor - Platinum 7 9 13 -4 4
0 1

Zeta - Elisabeth o Börje 1 13 7 6 -6
1 0

Plings - Ulla o Anders 2 11 13 -2 2
0 1
Omgång 26 :


BanaChrister o Ronny - Ove o Roger 2 13 1 12 -12
1 0

Ulla o Per-Einar - Kenneth o Pelle 1 2 13 -11 11
0 1

Högby - Pia o Lotta 7 9 13 -4 4
0 1

Platinum - Team Tjusby 6 6 13 -7 7
0 1

Elisabeth o Börje - Vedborm 5 5 13 -8 8
0 1

Ulla o Anders - Lena o Majvor 4 13 0 13 -13
1 0

Plings - Zeta 3 10 13 -3 3
0 1
Omgång 27 :


BanaUlla o Per-Einar - Christer o Ronny 1 7 11 -4 4
0 1

Ove o Roger - Högby 2 7 13 -6 6
0 1

Kenneth o Pelle - Platinum 3 13 7 6 -6
1 0

Pia o Lotta - Elisabeth o Börje 4 2 13 -11 11
0 1

Team Tjusby - Ulla o Anders 5 13 1 12 -12
1 0

Vedborm - Plings 6 6 13 -7 7
0 1

Lena o Majvor - Zeta 7 5 13 -8 8
0 1
Omgång 28 :


BanaChrister o Ronny - Högby 7 0 13 -13 13
0 1

Platinum - Ulla o Per-Einar 6 7 13 -6 6
0 1

Elisabeth o Börje - Ove o Roger 5 13 3 10 -10
1 0

Ulla o Anders - Kenneth o Pelle 4 12 11 1 -1
1 0

Plings - Pia o Lotta 3 13 11 2 -2
1 0

Zeta - Team Tjusby 2 13 9 4 -4
1 0

Lena o Majvor - Vedborm 1 9 10 -1 1
0 1
Omgång 29 : Omgång 3 :
Omgång 3 : BanaPlatinum - Christer o Ronny 2 13 3 10 -10
1 0

Högby - Elisabeth o Börje 3 9 13 -4 4
0 1

Ulla o Per-Einar - Ulla o Anders 4 6 12 -6 6
0 1

Ove o Roger - Plings 5 11 8 3 -3
1 0

Kenneth o Pelle - Zeta 6 4 13 -9 9
0 1

Pia o Lotta - Lena o Majvor 7 13 3 10 -10
1 0

Team Tjusby - Vedborm 1 13 6 7 -7
1 0
Omgång 30 :


BanaChrister o Ronny - Elisabeth o Börje 6 13 5 8 -8
1 0

Ulla o Anders - Platinum 5 13 8 5 -5
1 0

Plings - Högby 4 3 13 -10 10
0 1

Zeta - Ulla o Per-Einar 3 13 4 9 -9
1 0

Lena o Majvor - Ove o Roger 2 3 13 -10 10
0 1

Vedborm - Kenneth o Pelle 1 7 13 -6 6
0 1

Team Tjusby - Pia o Lotta 7 9 7 2 -2
1 0
Omgång 31 :


BanaUlla o Anders - Christer o Ronny 3 9 13 -4 4
0 1

Elisabeth o Börje - Plings 4 2 13 -11 11
0 1

Platinum - Zeta 5 6 13 -7 7
0 1

Högby - Lena o Majvor 6 13 5 8 -8
1 0

Ulla o Per-Einar - Vedborm 7 1 13 -12 12
0 1

Ove o Roger - Team Tjusby 1 4 13 -9 9
0 1

Kenneth o Pelle - Pia o Lotta 2 6 9 -3 3
0 1
Omgång 32 :


BanaChrister o Ronny - Plings 5 0 13 -13 13
0 1

Zeta - Ulla o Anders 4 1 13 -12 12
0 1

Lena o Majvor - Elisabeth o Börje 3 6 13 -7 7
0 1

Vedborm - Platinum 2 13 6 7 -7
1 0

Team Tjusby - Högby 1 7 13 -6 6
0 1

Pia o Lotta - Ulla o Per-Einar 7 13 12 1 -1
1 0

Kenneth o Pelle - Ove o Roger 6 8 7 1 -1
1 0
Omgång 33 :


BanaZeta - Christer o Ronny 4 13 0 13 -13
1 0

Plings - Lena o Majvor 5 13 10 3 -3
1 0

Ulla o Anders - Vedborm 6 8 13 -5 5
0 1

Elisabeth o Börje - Team Tjusby 7 13 4 9 -9
1 0

Platinum - Pia o Lotta 1 13 3 10 -10
1 0

Högby - Kenneth o Pelle 2 13 3 10 -10
1 0

Ulla o Per-Einar - Ove o Roger 3 8 5 3 -3
1 0
Omgång 34 :


BanaChrister o Ronny - Lena o Majvor 3 12 8 4 -4
1 0

Vedborm - Zeta 2 13 6 7 -7
1 0

Team Tjusby - Plings 1 13 2 11 -11
1 0

Pia o Lotta - Ulla o Anders 7 13 6 7 -7
1 0

Kenneth o Pelle - Elisabeth o Börje 6 4 13 -9 9
0 1

Ove o Roger - Platinum 5 6 8 -2 2
0 1

Ulla o Per-Einar - Högby 4 5 10 -5 5
0 1
Omgång 35 :Vedborm - Christer o Ronny 5 10 9 1 -1
1 0

Lena o Majvor - Team Tjusby 6 2 13 -11 11
0 1

Zeta - Pia o Lotta 7 13 8 5 -5
1 0

Plings - Kenneth o Pelle 1 13 7 6 -6
1 0

Ulla o Anders - Ove o Roger 2 10 13 -3 3
0 1

Elisabeth o Börje - Ulla o Per-Einar 3 13 0 13 -13
1 0

Platinum - Högby 4 0 13 -13 13
0 1
Omgång 36 :


BanaChrister o Ronny - Team Tjusby 2 11 6 5 -5
1 0

Pia o Lotta - Vedborm 1 5 13 -8 8
0 1

Kenneth o Pelle - Lena o Majvor 7 11 3 8 -8
1 0

Ove o Roger - Zeta 6 10 9 1 -1
1 0

Ulla o Per-Einae - Plings 5 1 13 -12 12
0 1

Högby - Ulla o Anders 4 13 8 5 -5
1 0

Platinum - Elisabeth o Börje 3 8 11 -3 3
0 1
Omgång 37 :


BanaPia o Lotta - Christer o Ronny 6 12 11 1 -1
1 0

Team Tjusby - Kenneth o Pelle 7 10 8 2 -2
1 0

Vedborm - Ove o Roger 1 12 10 2 -2
1 0

Lena o Majvor - Ulla o Per-Einar 2 7 11 -4 4
0 1

Zeta - Högby 3 1 13 -12 12
0 1

Plings - Platinum 4 13 2 11 -11
1 0

Ulla o Anders - Elisabeth o Börje 5 7 13 -6 6
0 1
Omgång 38 :


BanaChrister o Ronny - Kenneth o Pelle 1 9 10 -1 1
0 1

Ove o Roger - Pia o Lotta 2 11 13 -2 2
0 1

Ulla o Per-Einar - Team Tjusby 3 5 9 -4 4
0 1

Högby - Vedborm 4 10 7 3 -3
1 0

Platinum - Lena o Majvor 5 7 13 -6 6
0 1

Elisabeth o Börje - Zeta 6 13 2 11 -11
1 0

Ulla o Anders - Plings 7 11 13 -2 2
0 1
Omgång 39 :


BanaOve o Roger - Christer o Ronny 7 5 13 -8 8
0 1

Kenneth o Pelle - Ulla o Per-Einar 1 5 13 -8 8
0 1

Pia o Lotta - Högby 2 5 13 -8 8
0 1

Team Tjusby - Platinum 3 13 0 13 -13
1 0

Vedborm - Elisabeth o Börje 4 13 10 3 -3
1 0

Lena o Majvor - Ulla o Anders 5 9 13 -4 4
0 1

Zeta - Plings 6 12 11 1 -1
1 0
Omgång 40 :


BanaChrister o Ronny - Ulla o Per-Einar 2 7 10 -3 3
0 1

Högby - Ove o Roger 3 8 13 -5 5
0 1

Platinum - Kenneth o Pelle 4 9 13 -4 4
0 1

Elisabeth o Börje - Pia o Lotta 5 10 9 1 -1
1 0

Ulla o Anders - Team Tjusby 6 6 13 -7 7
0 1

Plings - Vedborm 7 8 13 -5 5
0 1

Zeta - Lena o Majvor 1 13 5 8 -8
1 0
Omgång 41 :


BanaHögby - Christer o Ronny 4 13 12 1 -1
1 0

Ulla o Per-Einar - Platinum 3 13 7 6 -6
1 0

Ove o Roger - Elisabeth o Börje 2 2 13 -11 11
0 1

Kenneth o Pelle - Ulla o Anders 1 13 3 10 -10
1 0

Pia o Lotta - Plings 7 13 11 2 -2
1 0

Team Tjusby - Zeta 6 12 10 2 -2
1 0

Vedborm - Lena o Majvor 5 13 4 9 -9
1 0
Omgång 42 :


BanaChrister o Ronny - Platinum 1 4 13 -9 9
0 1

Elisabeth o Börje - Högby 7 4 13 -9 9
0 1

Ulla o Anders - Ulla o Per-Einar 6 13 7 6 -6
1 0

Plings - Ove o Roger 5 6 13 -7 7
0 1

Zeta - Kenneth o Pelle 4 9 11 -2 2
0 1

Lena o Majvor - Pia o Lotta 3 7 11 -4 4
0 1

Vedborm - Team Tjusby 2 13 7 6 -6
1 0
Omgång 43 :


BanaElisabeth o Börje - Christer o Ronny 3 6 13 -7 7
0 1

Platinum - Ulla o Anders 2 11 13 -2 2
0 1

Högby - Plings 1 13 10 3 -3
1 0

Ulla o Per-Einar - Zeta 7 7 13 -6 6
0 1

Ove o Roger - Lena o Majvor 6 9 12 -3 3
0 1

Kenneth o Pelle - Vedborm 5 0 13 -13 13
0 1

Pia o Lotta - Team Tjusby 4 13 6 7 -7
1 0
Omgång 44 :


BanaChrister o Ronny - Ulla o Anders 7 12 13 -1 1
0 1

Plings - Elisabeth o Börje 6 11 12 -1 1
0 1

Zeta - Platinum 5 13 5 8 -8
1 0

Lena o Majvor - Högby 4 2 13 -11 11
0 1

Vedborm - Ulla o Per-Einar 3 10 11 -1 1
0 1

Team Tjusby - Ove o Roger 2 13 5 8 -8
1 0

Pia o Lotta - Kenneth o Pelle 1 6 7 -1 1
0 1
Omgång 45 :


BanaPlings - Christer o Ronny 2 6 13 -7 7
0 1

Ulla o Anders - Zeta 1 13 1 12 -12
1 0

Elisabeth o Börje - Lena o Majvor 7 13 0 13 -13
1 0

Platinum - Vedborm 6 13 6 7 -7
1 0

Högby - Team Tjusby 5 13 2 11 -11
1 0

Ulla o Per-Einar - Pia o Lotta 4 7 13 -6 6
0 1

Ove o Roger - Kenneth o Pelle 3 5 9 -4 4
0 1
Omgång 46 :


BanaChrister o Ronny - Zeta 6 11 13 -2 2
0 1

Lena o Majvor - Plings 5 6 13 -7 7
0 1

Vedborm - Ulla o Anders 4 13 5 8 -8
1 0

Team Tjusby - Elisabeth o Börje 3 11 13 -2 2
0 1

Pia o Lotta - Platinum 2 13 9 4 -4
1 0

Kenneth o Pelle - Högby 1 5 13 -8 8
0 1

Ove o Roger - Ulla o Per-Einar 7 3 13 -10 10
0 1
Omgång 47 :


BanaLena o Majvor - Christer o Ronny 1 13 6 7 -7
1 0

Zeta - Vedborm 2 13 2 11 -11
1 0

Plings - Team Tjusby 3 13 7 6 -6
1 0

Ulla o Anders - Pia o Lotta 4 13 11 2 -2
1 0

Elisabeth o Börje - Kenneth o Pelle 5 13 1 12 -12
1 0

Platinum - Ove o Roger 6 13 0 13 -13
1 0

Högby - Ulla o Per-Einar 7 13 6 7 -7
1 0
Omgång 48 :


BanaChrister o Ronny - Vedborm 5 13 6 7 -7
1 0

Team Tjusby - Lena o Majvor 4 13 6 7 -7
1 0

Pia o Lotta - Zeta 3 13 8 5 -5
1 0

Kenneth o Pelle - Plings 2 8 13 -5 5
0 1

Ove o Roger - Ulla o Anders 1 7 13 -6 6
0 1

Ulla o Per-Einar - Elisabeth o Börje 7 0 13 -13 13
0 1

Högby - Platinum 6 10 7 3 -3
1 0
Omgång 49 :


BanaTeam Tjusby - Christer o Ronny 2 5 13 -8 8
0 1

Vedborm - Pia o Lotta 3 6 13 -7 7
0 1

Lena o Majvor - Kenneth o Pelle 4 4 13 -9 9
0 1

Zeta - Ove o Roger 5 10 12 -2 2
0 1

Plings - Ulla o Per-Einar 6 13 5 8 -8
1 0

Ulla o Anders - Högby 7 4 13 -9 9
0 1

Elisabeth o Börje - Platinum 1 11 9 2 -2
1 0
Omgång 50 :


BanaChrister o Ronny - Pia o Lotta 4 10 13 -3 3
0 1

Kenneth o Pelle - Team Tjusby 3 13 7 6 -6
1 0

Ove o Roger - Vedborm 2 6 13 -7 7
0 1

Ulla o Per-Einar - Lena o Majvor 1 5 13 -8 8
0 1

Högby - Zeta 7 7 13 -6 6
0 1

Platinum - Plings 6 6 13 -7 7
0 1

Elisabeth o Börje - Ulla o Anders 5 11 13 -2 2
0 1
Omgång 51 :


BanaKenneth o Pelle - Christer o Ronny 3 10 8 2 -2
1 0

Pia o Lotta - Ove o Roger 4 13 1 12 -12
1 0

Team Tjusby - Ulla o Per-Einar 5 13 7 6 -6
1 0

Vedborm - Högby 6 4 13 -9 9
0 1

Lena o Majvor - Platinum 7 0 13 -13 13
0 1

Zeta - Elisabeth o Börje 1 4 13 -9 9
0 1

Plings - Ulla o Anders 2 13 10 3 -3
1 0
Omgång 52 :


BanaChrister o Ronny - Ove o Roger 2 13 11 2 -2
1 0

Ulla o Per-Einar - Kenneth o Pelle 1 10 12 -2 2
0 1

Högby - Pia o Lotta 7 13 6 7 -7
1 0

Platinum - Team Tjusby 6 12 11 1 -1
1 0

Elisabeth o Börje - Vedborm 5 13 3 10 -10
1 0

Ulla o Anders - Lena o Majvor 4 0 0 0 0
ospelad ospelad

Plings - Zeta 3 4 13 -9 9
0 1